РакурсГИС София
EnRuconference@racurs.ruHome
VII Международна научно-техническа конференция "От снимката към картата: Цифрови фотограметрични технологии"
17–20 септември, 2007, Несебър, България

Каним Ви да участвате в VII Международна научно-техническа конференция "От снимката към картата: Цифрови фотограметрични технологии", която е продължение на провеждания всяка година традиционен семинар за ползвателите на фотограметричния софтуер PHOTOMOD. През последните години тези семинари се превърнаха в забележителни събития на геоинформационния пазар в Русия и страните от ОНД и заслужиха международно признание.

Предназначението на конференцията е да се превърне в уникално поле за дискусии и придобиване на знания и обмен на опит в областта на дигиталните фотограметрични технологии и дистанционни изследвания на Земята.

По време на конференцията ще научите за най-новите ни модели дигитални сензори, за съвременните космически данни за дистанционните изследвания, за разработените програмни продукти и практическото прилагане на дигиталната фотограметрия в различни области на стопанството, за комплексните решения в сферата на геоинформационните технологии въз основа на данни от дистанционните изследвания.

Постоянни участници в нашите конференции са представители на най-големите руски фирми за недвижими имоти, картография, водещите ВУЗ-ове, ръководители на държавните картографски и геодезически институции на страни от чужбина.

Каним специалисти от производствените организации, ръководители на предприятия, сътрудници от научни и учебни заведения, а също така заинтересованите министерства и ведомства, професионалните обществени организации и средствата за масова информация да вземат участие в конференцията като слушатели, докладчици, да направят презентация или да станат спонсори на конференцията.

Организационен комитет на VІІ Международна конференция
"От снимката към картата: Цифрови фотограметрични технологии".